Despre noi

La 10 ani de la asumarea responsabilității Holocaustului din România de către statul român, statele membre IHRA au decis ca în 2016 România să preia președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust Rememberance Alliance/ IHRA). Acest lucru s-a hotărât în timpul preșidenției britanice a IHRA, în cadrul Sesiunii Plenare de la Manchester, prin consens de către cele 31 de state membre.
Creată în 1998, Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (IHRA) este o organizație interguvernamentală, al cărei obiectiv constă în promovarea activităților educative, comemorative și de cercetare pe tema Holocaustului. România este membră a Alianței din 16 decembrie 2004.
În același an, Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului prezidată de Elie Wiesel își încheia lucrările și recomanda:
  • acceptarea oficială a Holocaustului și a consecințelor sale drept parte a istoriei României;
  • comemorarea Holocaustului prin stabilirea unei zile naționale și prin organizarea de evenimente cu caracter comemorativ;
  • construirea unui memorial;
  • publicarea Raportului Final și diseminarea informațiilor cuprinse în raport;
  • informarea publică prin organizarea de acțiuni cultural-educative;
  • revizuirea curriculei școlare în privința informațiilor despre Holocaust;
  • pregătirea pedagogică prin instruirea cadrelor didactice pe termen lung și colaborarea cu organizații internaționale precum International Task Force on Holocaust Education, Remembrance and Research/ ITF (actualmente International Holocaust Rememberance Alliance/ IHRA)
  • Astăzi, după 10 ani, eforturile depuse de autoritățile române au făcut ca obiectivele și recomandările cuprinse în Raportul Final să prindă contur. Astfel, în 2004, pentru prima dată, statul român și-a asumat responsabilitatea pentru atrocitățile comise, recunoscând oficial, prin intermediul președintelui în exercițiu de atunci, Ion Iliescu, că în România a existat Holocaust.
 În 2005, s-a înființat Institutul Național pentru Studiere Holocaustului din România „Elie Wiesel”, având ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea, publicarea documentelor şi rezolvarea unor probleme ştiinţifice referitoare la Holocaust, elaborarea şi implementarea de programe educaţionale şi culturale privind acest fenomen istoric.
De-a lungul timpului, în colaborare cu alte instituții ale statului, Institutul „Elie Wiesel” a dezvoltat o serie de programe cultural-educative pentru profesori, studenți, elevi sau pentru publicul larg; a întreprins proiecte de cercetare care au condus la descoperirea unor gropi comune din perioada Holocaustului; a sprijinit realizarea manualului școlar despre Holocaust și publică constant studii sau lucrări pe acest subiect. În fiecare an, cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, la Memorialul Victimelor Holocaustului din București, Institutul „Elie Wiesel” organizează acțiuni comemorative cu participarea reprezentanților statului și ai corpului diplomatic.
Institutul Național pentru Studiere Holocaustului din România „Elie Wiesel”, prin reprezentantul său, a fost parte a delegației României la reuniunea plenară a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, găzduită la Manchester de către președinția britanică din acest an.